• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  549/58
  22 ก.ย. 58
     
  30 ก.ย. 58
  533/58
  15 ก.ย. 58
     
  18 ก.ย. 58
  532/58
  15 ก.ย. 58
     
  18 ก.ย. 58
  531/58
  15 ก.ย. 58
     
  11 ก.ย. 58
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th