• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  49/59
  4 ก.พ. 59
     
  29 ม.ค. 59
  48/59
  3 ก.พ. 59
     
  19 ม.ค. 59
  47/59
  3 ก.พ. 59
     
  23 ธ.ค. 58
  46/59
  3 ก.พ. 59
     
  14 ธ.ค. 58
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th