• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  269/58
  19 พ.ค. 58
     
  27 เม.. 58
  268/58
  18 พ.ค. 58
     
  16 เม.. 58
  267/58
  18 พ.ค. 58
     
  9 เม.. 58
  247/58
  6 พ.ค. 58
     
  7 เม.. 58
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th