• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  461/57
  16 ธ.ค.57
     
  9 ธ.ค.57
  460/57
  16 ธ.ค.57
     
  4 ธ.ค.57
  459/57
  16 ธ.ค.57
     
  2 ธ.ค.57
  458/57
  16 ธ.ค.57
     
  4 ธ.ค.57
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th