• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  372/58
  29 มิ.ย. 58
     
  25 มิ.ย. 58
  369/58
  26 มิ.ย. 58
     
  17 มิ.ย. 58
  368/58
  26 มิ.ย. 58
     
  17 มิ.ย. 58
  367/58
  26 มิ.ย. 58
     
  12 มิ.ย. 58
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th