• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  205/58
  20 เม.ย. 58
     
  19 มี.ค. 58
  204/58
  17 เม.ย. 58
     
  20 มี.ค. 58
  203/58
  17 เม.ย. 58
     
  17 มี.ค. 58
  202/58
  17 เม.ย. 58
     
  16 มี.ค. 58
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th