• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  17/58
  13 ม.ค.58
     
  26 ธ.ค.57
  16/58
  13 ม.ค.58
     
  22 ธ.ค.57
  9/58
  12 ม.ค.58
     
  22 ธ.ค.57
  8/58
  12 ม.ค.58
     
  18 ธ.ค.57
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th