• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  213/59
  4 พ.ค 59
     
  11 เม.ย. 59
  211/59
  4 พ.ค. 59
     
  11 เม.ย. 59
  210/59
  4 พ.ค. 59
     
  11 เม.ย. 59
  202/59
  29 เม.ย. 59
     
  4 เม.ย. 59
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th