• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  412/57
  21 พ.ย.57
     
  17 พ.ย.57
  411/57
  21 พ.ย.57
     
  11 พ.ย.57
  410/57
  21 พ.ย.57
     
  11 พ.ย.57
  408/57
  19 พ.ย.57
     
  10 พ.ย.57
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th