• คำสั่งปรับย้าย

  นายทหารสัญญาบัตร

     

       นายทหารประทวน

   คำสั่งที่
  ลงวันที่
     
  คำสั่งที่
  ลงวันที่
  146/58
  13 มี.ค. 58
     
  3 มี.ค. 58
  145/58
  13 มี.ค. 58
     
  19 ก.พ. 58
  144/58
  13 มี.ค. 58
     
  19 ก.พ. 58
  143/58
  13 มี.ค. 58
     
  17 ก.พ. 58
       


 • หน่วยใน กพ.ทบ.

 • ติดต่อกรมกำลังพลทหารบก


  ที่อยู่


  กรมกำลังพลทหารบก

  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

  กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท์ : 02-297-7110

  อีเมล์ :
  admind_dop@rta.mi.th