Main content

Alert message

ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะได้เดินทางไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2562 ที่ อำเภอ สันทราย และ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.และคณะได้เดินทางตรวจการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ มทบ.๒๕ และ มทบ.๓๖

ข่าวประชาสัมพันธ์