ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 66 ณ จว.น.ว.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66, 0900 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่ ทภ.3 ณ อาคารเอนกประสงค์ มทบ.31 อ.เมือง จว.น.ว.
การตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 66 ณ จว.พ.จ.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66, 1100 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่ ทภ.3 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จว.พ.จ.
การตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 66 ณ จว.พ.ล.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66, 1300 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่ ทภ.3 ณ อาคารเอนกประสงค์ ทภ.3 อ.เมือง จว.พ.ล.
การตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 66 ณ จว.อ.ต.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66, 0900 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่ ทภ.3 ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จว.อ.ต.
การตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 66 ณ จว.พ.ร.
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66, 1100 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่ ทภ.3 ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ อ.เมือง จว.พ.ร.
การตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 66 ณ จว.พ.ย.
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเขตพื้นที่ ทภ.3 ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จว.พ.ย. และแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จว.พ.ย.
ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 11
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66,0930 พล.ต.ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผอ.สผพ.กพ.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวและการจัดสรรทหารกองประจำการเข้าหน่วย ณ บก.มทบ.11
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชุดประชาสัมพันธ์ และ ชป.กร. ของหน่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่อง "One Stop Service" และ "ทหารออนไลน์"
ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ของ ทบ. รุ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 24 ก.พ. 65 พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ของ ทบ. รุ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศสร. ค่ายธนะรัชต์