ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 11
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชุดประชาสัมพันธ์ และ ชป.กร. ของหน่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่อง "One Stop Service" และ "ทหารออนไลน์"
วันที่ 24 ก.พ. 65 ผอ.กองการเตรียมพลฯ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ของ ทบ. รุ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศสร. ค่ายธนะรัชต์
วันที่ 7 มี.ค. 65 รอง ผอ.กองการเตรียมพลฯ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ณ ม.พัน.19 พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์