Main content

Alert message

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ จก.กพ.ทบ. เป็นประธานต้อนรับ ผบ.WAARNG และคณะแห่งรัฐวอชิงตัน
ผอ.กตพ.สผพ.กพ.ทบ. และคณะได้เดินทางไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2562 ที่ อำเภอ สันทราย และ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.(๒) และคณะได้เดินทางตรวจการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ มทบ.๒๕ และ มทบ.๓๖

ข่าวประชาสัมพันธ์