กองการเตรียมพล สำนักแผนเตรียมพล 02-297-7140, 97140
แผนกนโยบายกำลังพล : 97138
แผนกแผนเตรียมพล : 87331
แผนกจัดหากำลังพล : 98257
แผนกกองประจำการ : 98131
แผนกกำลังสำรอง : 97136
แผนก กพร. : 87005
แผนก ธุรการ : 87020