Main content

Alert message

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการด้านสิทธิ ให้แก่กำลังพล ทบ. และครอบครัว ประจำปี 61 วันที่ 20 - 23 มี.ค. 61
ผอ.กสพ.สปบ.กพ.ทบ. และคณะ ฯ เดินทางตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโครงการ ช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ที่ปลดพิการทุพพลภาพ ประจำปี 61
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61
กำลังพล กพ.ทบ. จำนวน 50 นาย เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61
สมาคมแม่บ้าน กพ.ทบ. ร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61
กพ.ทบ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ปี 61 เมื่อวันที่ 14-16 ก.พ. 61

ข่าวประชาสัมพันธ์