Main content

Alert message

การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 3,4,6,7 ธันวาคม 2561
การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการจัดทำวิดีทัศน์ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561
การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการจัดทำ Application บน Android เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
กสท.สพบ.กพ.ทบ.ดำเนินโครงการ 5ส
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กสท.สพบ.กพ.ทบ.ดำเนิน สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมยกร่างคำสั่งฯ
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมยกร่างคำสั่งฯ โดยมี พ.อ.ธนิศร์ ยูสานนท์ รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธาน
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมกับ รร.จปร.
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมกับ รร.จปร. โดย พ.อ.ธนิศร์ ยูศายูสานนท์ รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.และ รอง จก.สบ.ทบ. เข้าร่วมประชุดด้วย

  
 

ซื้อ vs ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
ซื้อ vs ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
โซเชียลทำพิษ 5 โรคฮิต ของคนติดจอ!!
โซเชียลทำพิษ 5 โรคฮิต ของคนติดจอ!!
กด "เห็นโพสก่อน" รู้ทันข่าวสารไซเบอร์กับ ThaiCEAR
กด "เห็นโพสก่อน" รู้ทันข่าวสารไซเบอร์กับ ThaiCEAR
หายนะ การใช้โซเชียลที่อาจทำให้คุณ "ตกงาน"
หายนะ การใช้โซเชียลที่อาจทำให้คุณ "ตกงาน"