Main content

Alert message

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 0900-1200 กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3 ณ มทบ.33 โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 30 หน่วย
วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 0900-1200 กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3 ณ มทบ.33 โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 30 หน่วย
วันที่ 7 ม.ค. 62 เวลา 0900-1200 กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.3 ณ มทบ.31
โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.น.ว. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 15 หน่วย
กองสารสนเทศ ฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่มีผลคะแนนการอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นลำดับที่ 1
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62 พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่มีผลคะแนนการอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นลำดับที่ 1
กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.1 ณ พล.ร.2 รอ.
วันที่ 24 ธ.ค. 61 เวลา 0900-1200 กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.1 ณ พล.ร.2 รอ. โดยมีหน่วยในสังกัด พล.ร.2 รอ. และหน่วยใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 47 หน่วย
วันที่ 26 ธ.ค. 61 เวลา 0900-1200 กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX
ในพื้นที่ ทภ.1 ณ พล.ร.9 โดยมีหน่วยในพื้นที่ จว.ก.จ. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 42 หน่วย
วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 0900-1200 กองสารสนเทศฯ ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงาน PDX ในพื้นที่ ทภ.1 ณ นสศ.
โดยมีหน่วยในสังกัด นสศ. และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจจำนวน 51 หน่วย
กองสารสนเทศ ติดตั้งและซักซ้อมการบันทึกผลการทดสอบร่างกายในระบบ PDX ในการทดสอบร่างกาย ผบ.พัน
กองสารสนเทศ ติดตั้งและซักซ้อมการบันทึกผลการทดสอบร่างกาย ผบ.พัน ทั่วประเทศ ณ รร.เสนาธิการทหารบก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 3,4,6,7 ธันวาคม 2561
การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการจัดทำวิดีทัศน์ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมยกร่างคำสั่งฯ
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมยกร่างคำสั่งฯ โดยมี พ.อ.ธนิศร์ ยูสานนท์ รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธาน
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมกับ รร.จปร.
กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัด VTC สนับสนุนการประชุมกับ รร.จปร. โดย พ.อ.ธนิศร์ ยูศายูสานนท์ รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.และ รอง จก.สบ.ทบ. เข้าร่วมประชุมด้วย
กสท.สพบ.กพ.ทบ.ดำเนินโครงการ 5ส
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กสท.สพบ.กพ.ทบ.ดำเนิน สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

  
 

ซื้อ vs ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
ซื้อ vs ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
โซเชียลทำพิษ 5 โรคฮิต ของคนติดจอ!!
โซเชียลทำพิษ 5 โรคฮิต ของคนติดจอ!!
กด "เห็นโพสก่อน" รู้ทันข่าวสารไซเบอร์กับ ThaiCEAR
กด "เห็นโพสก่อน" รู้ทันข่าวสารไซเบอร์กับ ThaiCEAR
หายนะ การใช้โซเชียลที่อาจทำให้คุณ "ตกงาน"
หายนะ การใช้โซเชียลที่อาจทำให้คุณ "ตกงาน"