Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัด กห. พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย รร.สธ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย รร.สธ.ทบ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
Powered by Phoca Download