เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 0930 ผอ.สปบ.กพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการขอรับสิทธิกำลังพล กรณีเงินสินไหมทดแทน เพื่อให้ทายาท/ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินไหมรวดเร็วขึ้น อำนวยความสะดวกให้ทายาท/ผู้มีสิทธิ รวมถึงลดงานธุรการของหน่วย ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1)
กองสิทธิกำลังพลฯ ตรวจให้คำแนะนำ การดำเนินการของศูนย์ประสานงานฯ พื้นที่ ทภ.1 ห้วง 7 - 10 มี.ค. 66 โดยมี พ.อ. นริศ เลี้ยงอยู่ นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 พล.ท. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.กพ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ พล.อ. ชัชวาลย์ ขำเกษม ประธานที่ปรึกษาสมาคมทหารผ่านศึกฯ และคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์