Main content

Alert message

27 ม.ค. 65 ผอ.ศอ.ปส.ทบ. และคณะได้ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร ของหน่วยในพื้นที่ ทภ.1 (จว.ลพบุรี) เพื่อให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานปี 2566 รวมทั้ง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
25 ม.ค. 65 ผอ.ศอ.ปส.ทบ. และคณะได้ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร ของหน่วยในพื้นที่ ทภ.1 (จว.สระบุรี) เพื่อให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานปี 2566 รวมทั้ง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
หน.ส่วน ฝกพ.ศปก.ทบ. พร้อมคณะ ศอ.ปส.ทบ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารของหน่วย พล.ม.1 เมื่อ 26 ม.ค.64
หน.ส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ./หน.ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ.พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วย มทบ.24 จว.อุดรธานี และหน่วย ม.7พัน.14 จว.ขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 23-25 มี.ค. 64
เมื่อ 27 ม.ค. 64 เวลา 1300 ม.2 พัน.7 ให้การต้อนรับ พ.อ.สุชิน ตรงดี หน. ส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ. และคณะฯ ให้โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบประเมินผล และชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยทหาร ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บก.ม.2 พัน.7 ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จว.อ.ต.
พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. ทำการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในนาม ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 1000 ผู้ป่วยจำนวน 10 นาย
พล.ท. ธรรมนูญ วิถี มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ทำการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในนาม ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ประจำเดือน ก.พ. 63 ณ รพ.รร.6 ในวันพุธที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 1000
พล.ท. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผบ.นสศ./ผบ.ศปก.นสศ. ทำการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามในนาม ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ประจำเดือน ม.ค. 63 ณ รพ.รร.6 ในวันพุธที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 1100 ผู้ป่วยฯ จำนวน 12 นาย
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 3 ก.พ.64 (วันทหารผ่านศึก) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว
พล.ท.มานัสชัย ศรีประจันทร์ จก.กพ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ.และคณะได้เข้าเยี่ยมเยียน ส.ต.ท.กฤษฎา การุณ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกรณีกราดยิงที่โคราช พร้อมมอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญ ณ รพ.ตำรวจตึกอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 11 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64