เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 66 ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่าง ๆ ณ โรงแรมมิโด กทม.
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 66 เวลา 1000 - 1100 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นปอ. พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ในการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัว ณ รพ.รร.6 ประจำเดือน พ.ค. 66
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 66 เวลา 1000 - 1100 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นปอ. พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ในการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัว ณ รพ.รร.6 ประจำเดือน พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 เวลา 1330-1430 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สก.ทบ. และคณะฯ เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ในการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัว ณ รพ.รร.6 ประจำเดือน เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 เวลา 1330-1430 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สก.ทบ. และคณะฯ เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ในการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัว ณ รพ.รร.6 ประจำเดือน เม.ย. 66
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. พร้อมภริยา และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 18 ม.ค. 66 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. พร้อมภริยา และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 18 ม.ค. 66 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. พร้อมภริยา และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 18 ม.ค. 66 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. พร้อมภริยา และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 18 ม.ค. 66 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว