ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. พร้อมภริยา และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 18 ม.ค. 66 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว
ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. โดย พ.อ.วีระยุทธ เชื้อสุจริต รอง หน.ส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ. และ พ.อ.พชรพล ปลื้มใจ หน.แผนกขวัญและบริการกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ.ได้นำคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยทหารและชี้้แจงสิทธิด้านกำลังพลที่ปฎิบัติราชการการสนามของหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 ห้วงวันที่ 21-24 มิ.ย. 65
ฝกพ.ศปก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงระบบงานสารสนเทศด้านกำลังพล ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1)
ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ. โดย พ.อ.วีระยุทธ เชื้อสุจริต รอง หัวหน้าส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ. และ พ.อ.พชรพล ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกขวัญและบริการกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ.ได้นำคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยทหารของหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 ห้วงวันที่ 19-22 เมษายน 2565
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65 ฝกพ.ศปก.ทบ./ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ.ได้จัดคณะตรวจเยี่ยมและแนะนำการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยทหารของหน่วยในพื้นที่ ทภ.2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ค่ายพิทักษ์อุทุมพรขต อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ โดยให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน
27 ม.ค. 65 ผอ.ศอ.ปส.ทบ. และคณะได้ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร ของหน่วยในพื้นที่ ทภ.1 (จว.ลพบุรี) เพื่อให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานปี 2566 รวมทั้ง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
25 ม.ค. 65 ผอ.ศอ.ปส.ทบ. และคณะได้ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร ของหน่วยในพื้นที่ ทภ.1 (จว.สระบุรี) เพื่อให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานปี 2566 รวมทั้ง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
หน.ส่วน ฝกพ.ศปก.ทบ. พร้อมคณะ ศอ.ปส.ทบ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารของหน่วย พล.ม.1 เมื่อ 26 ม.ค.64
หน.ส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ./หน.ฝกพ.ศอ.ปส.ทบ.พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วย มทบ.24 จว.อุดรธานี และหน่วย ม.7พัน.14 จว.ขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 23-25 มี.ค. 64
ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.6 เมื่อ 3 ก.พ.64 (วันทหารผ่านศึก) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว