Up

ประชาสัมพันธ์

ข้อเน้นย้ำการดำเนินการขอรับรองเวลาราชการเป็นวันทวีคูณ
ขออนุมัติแนวทางการจัดเก็บหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการเป็นทวีคูณ
ซักซ้อมการดำเนินการขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศ
ขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบของ ศปก.ทบ. (ตามพฤติกรรม) ๒๘ มี.ค.๖๑
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบของ ศปก.ทบ. ๑๑ เม.ย.๖๑
ขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบของ ศปก.ทบ. (ตามพฤติกรรม) ๑๐ พ.ค.๖๑
ว.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจาณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ ครั้งที่ ๒ ปี๖๑
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ ครั้งที่ ๓ ปี๖๑
การพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2561 ครึ่งปีหลัง ของหน่วยในความควบคุม ศปก.ทบ. ๙ พ.ค. ๖๑
โควตาบำเหน็จประจำปี 2561
ขออนุมัติเงินบำรุงขวัญ
เงินสินไหมภัยสงคราม
อนุมัติปรับปรุงเงินบำรุงขวัญให้กับทายาท
อนุมัติหลักการมอบเงินพระราชทานให้กับทายาทผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ
เงินบำรุงขวัญ ว.๐๔๐๗.๑๕-๑๓๙
แบบฟอร์มบำเหน็จประจำปี 2562 ครึ่งปีแรก
แบบฟอร์มบำเหน็จ คสช. ประจำปี 2562 ครึ่งปีแรก
แบบฟอร์มบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๒ ครึ่งปีหลัง
แบบฟอร์มบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๓ ครึ่งปีแรก
 
 
Powered by Phoca Download