ผลงานกำลังพล

การประกวดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใน กพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในรูปแบบของการจัดทำวีดิทัศน์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

01dop.jpg
พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
กตพ.สผพ.กพ.ทบ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดหากำลังพลหลักของ ทบ.
ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
 เมื่อ 20-24 มิ.ย. 65
พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
วันที่ 15 มิ.ย. 65
 
 
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ร่วมรับชมการสาธิตระบบสารสนเทศด้านกำลังพล
ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารบก
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65
กสพ.สปบ.กพ.ทบ. ได้จัดชุดตรวจให้คำแนะนำ การตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนา
ของกำลังพล ทบ.โดยมี พ.อ. กฤษณ์ วราภิรมย์ เป็นหัวหน้าคณะ ได้ทำการตรวจแนะนำให้กับหน่วยใน ทภ.1 ณ ห้องเอนกประสงค์ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายไพรีระย่อเดช ร.12 รอ.
เมื่อ 19 พ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
Image
Image
Image

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today412
Yesterday129
This week412
This month1081
Total28146

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

1
Online

2022-07-04

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By กสท.สพบ.กพ.ทบ.