01dop.jpg
พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
นำกำลังพลกรมกำลังพลทหารบก
เข้ารับการทดสอบร่างกายประจำปี 2565
ณ สวนทศมินทราภิรมย์
วันที่ 26 ส.ค. 65
วันที่ 9 ส.ค. 65 พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ในการสัมมนาฯ มีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มาบรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกำลังพลทหารบก ครบรอบปีที่ 70 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี
พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ได้ร่วมกระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกระทำพิธีสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธี เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและกำลังพลดีเด่น
ของกรมกำลังพลทหารบก ประจำปี 2565
 
 
พลโท นุกูล โล่ห์ประเสริฐ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
28 กรกฎาคม 2565
ณ สวนทศมินทราภิรมย์ บริเวณคลองหก อ.ธัญบุรี จว.ป.ท.
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Image
Image
Image

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today792
Yesterday356
This week792
This month1581
Total68451

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

1
Online

2022-10-03

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By แผนกปฏิบัติการ กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก