เครื่องแบบทหาร/การแต่งกาย

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญบำเหน็จในราชการ
เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการชาย
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการชาย(เครื่องแบบเต็มยศ)

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการชาย(เครื่องแบบครึ่งยศ)
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการชาย(เครื่องแบบเต็มยศ รักษาพระองค์)
------------------------------------------------------------------------------------------

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการหญิง
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการหญิง(เครื่องแบบเต็มยศ)

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการหญิง(เครื่องแบบครึ่งยศ)

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับสตรีซึ่งไม่มีเครื่องหมายเฉพาะ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเครื่องแบบสโมสร
วิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการหรือนัดหมายของทางราชการ
การประดับเครื่องหมายและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การถือกระบี่และถุงมือ

โอกาสในการถือกระบี่
วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่ ถุงมือในโอกาสต่าง ๆ
การประดับสายยงยศ

การประดับสายยงยศของฝ่ายเสนาธิการ
การประดับเครื่องหมายและสายยงยศราชองค์รักษ์
ป้ายชื่อ อินทรธนู และเครื่องหมายยศ

อินทธนูและเครื่องหมายยศ
ป้ายชื่อ

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today10
Yesterday176
This week2749
This month186
Total148537

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

2
Online

2023-04-02

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By แผนกปฏิบัติการ กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

Offcanvas