กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก

กธก.กพ.ทบ.

โทร 02-2977110 ,97110

Email : admind_dop@rta.mi.th

แผนก:: กำลังพล : 97107
แผนก:: สวัสดิการ : 97158
แผนก:: การเงิน : 97112
แผนก:: บริการ : 97115
แผนก:: ขนส่ง : 97114


กองการเตรียมพล สำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

กตพ.สผพ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977140 ,97140

Email : rd_dop@rta.mi.th

แผนก:: นโยบายกำลังพล : 97138
แผนก:: เตรียมพล :97138
แผนก:: จัดหากำลังพล : 98257
แผนก:: กองประจำการ : 98131
แผนก:: กำลังสำรอง : 97136
แผนก:: กพร. : 87005
แผนก:: ธุรการ : 87020

กองโครงการและงบประมาณ สำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

กคง.สผพ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977130 ,97130

fax 0-2297-7866 ,97866

Email : pbd_dop@rta.mi.th

แผนก:: งบประมาณ : 0-2297-7132 ,97132
แผนก:: ควบคุมภายใน : 0-2297-8214 ,98214
แผนก:: ตรวจสอบและวิเคราะห์ : 0-2297-7135 ,97135
แผนก:: โครงการ : 0-2297-7113 ,97113

กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

กวค.สผพ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977190 ,97150

Email : aed_dop@rta.mi.th

แผนก:: วิเคราะห์และควบคุมอัตรา
แผนก:: ประเมินค่า
แผนก:: สถิติ

กองจัดการ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กจก.สพบ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977120 ,97120

Email : mgtd_dop@rta.mi.th

แผนก:: จัดการ
แผนก:: บริหาร
แผนก:: ควบคุม
แผนก:: บรรจุ

กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กสท.สพบ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977180 ,97180

Email : isd_dop@rta.mi.th


แผนก:: แผนสารสนเทศ
แผนก:: วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
แผนก:: ปฏิบัติการ

กองการศึกษา สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กกศ.สพบ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977011 ,97011

Email : edd_dop@rta.mi.th

แผนก:: แผนการศึกษา
แผนก:: พัฒนากำลังพล
แผนก:: การศึกษาในประเทศ
แผนก:: การศึกษาต่างประเทศ

กองการปกครอง สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กปค.สปบ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977160 ,97160

Email : mtd_dop@rta.mi.th

แผนก:: วินัย : 97139
แผนก:: ปกครอง :98065
แผนก:: บำเหน็จ : 98324
แผนก:: แบบธรรมเนียม : 97155

กองบริการกำลังพล สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กบพ.สปบ.กพ.ทบ.

โทร 02-2977170 ,97170

Email : svcd_dop@rta.mi.th

แผนก:: บริการกำลังพล : 98322
แผนก:: สวัสดิการ : 98068
แผนก:: ขวัญ : 97172
แผนก:: พิธีการ : 98325

กองสิทธิกำลังพล สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กสพ.สปบ.กพ.ทบ.

โทร 0-2298-7150 ,87105 ,97106

โทรสาร 0-2297-7106

Email : rp_dop@rta.mi.th

แผนก:: แผน
แผนก:: ประสานการช่วยเหลือ
แผนก:: สิทธิกำลังพลและครอบครัว
แผนก:: สิทธิข้าราชการนอกประจำการ

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today274
Yesterday218
This week492
This month1830
Total99381

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

12
Online

2022-12-06

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By แผนกปฏิบัติการ กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก