กองธุรการ กรมกำลังพลทหารบก

กธก.กพ.ทบ.
โทร 02-2977110 ,97110
Email : saraban_mod0401@rta.mi.th

แผนก : กำลังพล โทร ทบ. 97158
แผนก : สวัสดิการ โทร ทบ. 97107
แผนก : การเงิน โทร ทบ. 97112
แผนก : บริการ โทร ทบ. 97115
แผนก : ขนส่ง โทร ทบ. 97114

กองการเตรียมพล สำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

กตพ.สผพ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977140 ,97140
Email : rd_dop@rta.mi.th

แผนก : นโยบายกำลังพล โทร ทบ. 97138
แผนก : เตรียมพล โทร ทบ. 97138
แผนก : จัดหากำลังพล โทร ทบ. 98257
แผนก : กองประจำการ โทร ทบ. 98131
แผนก : กำลังสำรอง โทร ทบ. 97136
แผนก : กพร. โทร ทบ. 87005
แผนก : ธุรการ โทร ทบ. 87020

กองโครงการและงบประมาณ สำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

กคง.สผพ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977130 ,97130
Email : pbd_dop@rta.mi.th

แผนก : งบประมาณ โทร ทบ. 97132
แผนก : ควบคุมภายใน โทร ทบ. 98214
แผนก : ตรวจสอบและวิเคราะห์ โทร ทบ. 97135
แผนก : โครงการ โทร ทบ. 97113

กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

กวค.สผพ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977150 ,97150
Email : aed_dop@rta.mi.th

แผนก : วิเคราะห์และควบคุมอัตรา โทร ทบ. 98136
แผนก : ประเมินค่า โทร ทบ. 98360
แผนก : สถิติ โทร ทบ. 97147

กองจัดการ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กจก.สพบ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977120 ,97120
Email : mgtd_dop@rta.mi.th

แผนก : จัดการ โทร ทบ. 97125
แผนก : บริหาร โทร ทบ. 87287
แผนก : ควบคุม โทร ทบ. 98219
แผนก : บรรจุ โทร ทบ. 97690

กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กสท.สพบ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977180 ,97180
Email : isd_dop@rta.mi.th

แผนก : แผนสารสนเทศ โทร ทบ. 87034
แผนก : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร ทบ. 87034
แผนก : ปฏิบัติการ โทร ทบ. 97180

กองการศึกษา สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กกศ.สพบ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977011 ,97011
Email : edd_dop@rta.mi.th

แผนก : แผนการศึกษา
แผนก : พัฒนากำลังพล
แผนก : การศึกษาในประเทศ
แผนก : การศึกษาต่างประเทศ

กองการปกครอง สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กปค.สปบ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977160 ,97160
Email : mtd_dop@rta.mi.th

แผนก : วินัย โทร ทบ. 97139
แผนก : ปกครอง โทร ทบ. 98065
แผนก : บำเหน็จ โทร ทบ. 98324
แผนก : แบบธรรมเนียม โทร ทบ. 97155

กองบริการกำลังพล สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กบพ.สปบ.กพ.ทบ.
โทร 02-2977170 ,97170
Email : svcd_dop@rta.mi.th

แผนก : บริการกำลังพล โทร ทบ. 98322
แผนก : สวัสดิการ โทร ทบ. 98068
แผนก : ขวัญ โทร ทบ. 97172
แผนก : พิธีการ โทร ทบ. 98325

กองสิทธิกำลังพล สำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

กสพ.สปบ.กพ.ทบ.
โทร 0-2297-7106 ,97106
Email : rp_dop@rta.mi.th

แผนก : แผน โทร ทบ. 87344
แผนก : สวัสดิการและประสานความช่วยเหลือ โทร ทบ. 87346
แผนก : สิทธิกำลังพลจากการปฏิบัติงาน โทร ทบ. 87107
แผนก : ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและสิทธิอื่นๆ โทร ทบ. 87327

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today144
Yesterday504
This week1597
This month10128
Total212618

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

13
Online

2023-09-28

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By แผนกปฏิบัติการ กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

Offcanvas

gasbos GASBOS GASBOS slot gacor hari ini