ผู้บังคับบัญชา

Image

พล.ท. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ

เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
Image

พล.ต. เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ

รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก
Image
พล.ต. ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด
ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
Image
พล.ต. ธนิศร์ ยูสานนท์
ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
Image
พล.ต. บัญชา ขาวงาม
ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
Image
พ.อ. บัณฑิต รัตนมาลี
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
Image
พ.อ.กรีฑา ขวัญดำ
รอง ผอ.สผพ.กพ.ทบ.
Image
พ.อ. เศรษฐศักดิ์ ดีสุข
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
Image
พ.อ. จิรวุฒิ ตันชัชวาล
รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
Image
พ.อ. สุชิน ตรงดี
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.
Image
พ.อ. สติ ดีหลี
รอง ผอ.สปบ.กพ.ทบ.

อดีตผู้บังคับบัญชา

อดีตผู้บังคับบัญชา
Image

Social Media

     

 

 

สถิติการเข้าใช้งาน

Today236
Yesterday218
This week454
This month1792
Total99343

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

12
Online

2022-12-06

ที่อยู่

กรมกำลังพลทหารบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร 022977110

 

Designed By แผนกปฏิบัติการ กองสารสนเทศ สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก