Main content

Alert message

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกัน เดินทางมาจับจองพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ที่บริเวณรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนและศาลาสหทัยสมาคมตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้วยการตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงแจกเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ
บรรยากาศต่างๆก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ หลังจากเสร็จจากการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัน “ปิยมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เฉลิมพระราชมณเฑียร
ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราขานุสรณ์ ณ สะพานพุทธยอดฟ้า และศาลหลักเมือง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และวัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ