Main content

Alert message

การเตรียมความพร้อมควบคุมไวรัส COVID-19 สำหรับค่ายทหาร
การเตรียมความพร้อมควบคุมไวรัส COVID-19 สำหรับค่ายทหาร
กพ.ทบ. ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการกองทัพบก ปี 2563
กพ.ทบ. ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการกองทัพบก ปี 2563
กพ.ทบ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ปี 63
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ กพ.ทบ. ปี 2563
ทบ. เพิ่มโอกาสทหารกองประจำการที่ผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศ ให้เป็น นนส. เหล่าราบ โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เบื้องต้นรุ่นที่ 1 ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่อาสา‬สมัครทหารพราน ให้มีความรู้ ทักษะทางทหาร สามารถนำไปปฎิบัติงานได้ตรงตามภารกิจ‬
การจัดหากำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวใน ทบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ และวันกองทัพไทย ข่าวค่ำ วันที่ 18 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๒ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการหน่วยระดับกรม และกองพัน
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day"