Main content

Alert message

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมกำลังพลทหารบก พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ และ พล.ท.มานัสชัย ศรีประจันทร์ เข้ากระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63
พิธีแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชากรมกำลังพลทหารบก ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลื่อนยศตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ได้ร่วมพิธีงานวันสถาปนา 4 หน่วยงาน กพ.ทบ.,กบ.ทบ.,สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. โดยมี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี
พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ กองบัญชาการกองทัพบก
สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทางทหารและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้กำลังพล ทบ. เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนงานและการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563
อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของกำลังพล สังกัดกรมกำลังพลทหารบก ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
พิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับมารดาของกำลังพล กพ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ โดยมี พ.อ.หญิง สมพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กพ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับมารดาของกำลังพลจำนวน ๓ ราย