Main content

Alert message

RSS
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เบื้องต้นรุ่นที่ 1 ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่อาสา‬สมัครทหารพราน ให้มีความรู้ ทักษะทางทหาร สามารถนำไปปฎิบัติงานได้ตรงตามภารกิจ‬
หน่วยบัญชา...
Detail Download
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เบื้องต้นรุ่นที่ 1 ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่อาสา‬สมัครทหารพราน ให้มีความรู้ ทักษะทางทหาร สามารถนำไปปฎิบัติงานได้ตรงตามภารกิจ‬
หน่วยบัญชา...
Detail Download
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เบื้องต้นรุ่นที่ 1 ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่อาสา‬สมัครทหารพราน ให้มีความรู้ ทักษะทางทหาร สามารถนำไปปฎิบัติงานได้ตรงตามภารกิจ‬
หน่วยบัญชา...
Detail Download
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัครทหารพราน(ชาย)เบื้องต้นรุ่นที่ 1 ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่อาสา‬สมัครทหารพราน ให้มีความรู้ ทักษะทางทหาร สามารถนำไปปฎิบัติงานได้ตรงตามภารกิจ‬
หน่วยบัญชา...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery