Main content

Alert message

RSS
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็นผู้แทน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ สิบตำรวจเอก กฤษฎา การุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุที่โคราช เมื่อ 8 ก.พ. 63 ซึ่งขณะนี้ยังคงรับการรักษาและทำกาย
ผู้บัญชากา...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery