Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561
อนุมัติตัวบุคคลนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เพิ่มเติม
อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก และอนุมัติใช้เพื่อพราง
รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน มิ.ย. 61
ข้อปฏิบัติและเน้นย้ำในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ และประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ส.ค. 61)
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการกำลังพลรูปแบบใหม่ 18 - 20 ก.ค. 61
อนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564
รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)
บัญชีรายชื่อผู้กู้ที่ใช้สิทธิกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สังกัด ทบ.
รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน พ.ค. 61
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการ งานด้านสวัสดิการของหน่วย ห้วงเดือน ต.ค. 60 - มี.ค 61
ระเบียบ ทบ. ประเมินค่ากำลังพลฯ ปี 56
โครงการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561
ชี้แจงการแต่งกายทหารหญิง
เอกสารประกอบการเสนอโครงการ และสรุปรายชื่อกำลังพลฯ ทบ.ที่ปลดพิการฯ ปี 62
แนวทางการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ 2561
คู่มือการดำเนินการสิทธิกำลังพลแก้ไขล่าสุด ปี 61
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
 
 
Powered by Phoca Download