Main content

Alert message

Up

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้แนวทางการรับราชการ ของนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63)
บัญชีทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. ประจำปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย
กำหนดขั้นตอนและแบ่งมอบความรับผิดชอบการคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหล่า ร.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน กรมกำลังพลทหารบก
การจัดทำข้อมูลพนักงานราชการให้กับหน่วยที่มีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เมื่อวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) เพื่อเตรียมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 – 2567)
ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็น พนง.กพ.ทบ. ประจำปี 2562 (รอบสอง)
ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเป็น พนง.กพ.ทบ. ประจำปี 2562 (รอบแรก)
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปี 2562
แบบฟอร์มประวัติบุคคลสังเขป ของ นรอ.
การประชุมชี้แจงหน่วยทดลองใช้สมรรถนะหลัก 22 ก.ค. 62
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปีขึ้นไปเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
แบบประเมินสมรรถนะหลักของกำลังพล ทบ.
ขออนุมัติดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ผบ.หน่วยระดับกรม ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2652 ครั้งที่ 2
วิทยุแจ้ง ผบ.หน่วย เตรียมรับการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
บัญชีสรุปผลการแบ่งมอบความรับผิดชอบหมายเลข ชกท. ให้กับหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ของ ทบ.
ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
วิทยุ เชิญประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการลดเรียกรับสำเนาเอกสารทางราชการในส่วน ทบ.
ขออนุมัติดำเนินการสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษและทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562
ให้ นรอ. เข้ารับการฝึกปรับพื้นฐาน
 
 
Powered by Phoca Download