Main content

Alert message

ทหารกองประจำการ สมัครใจอยู่ต่อจะได้อะไรบ้าง
สำหรับทหารกองประจำการที่เลื่อนปลดฯ และทหารกองเกินที่ร้องขอฯ ประจำปี 2563 เท่านั้น
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้กำลังพลกองทัพบกปฏิบัติตามคำสั่ง 7 ข้อ
เพื่อให้การควบคุมพิทักษ์ และปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัดกองทัพบกทุกนาย ดังนี้
การเตรียมความพร้อมควบคุมไวรัส COVID-19 สำหรับค่ายทหาร
การเตรียมความพร้อมควบคุมไวรัส COVID-19 สำหรับค่ายทหาร
กพ.ทบ. ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการกองทัพบก ปี 2563
กพ.ทบ. ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองบัญชาการกองทัพบก ปี 2563
กพ.ทบ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ปี 63
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ กพ.ทบ. ปี 2563
พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ และวันกองทัพไทย ข่าวค่ำ วันที่ 18 มกราคม 2563